Börje

börje20160118Börje är en svart och vit okastrerad hankatt som förmodligen gått ute länge, han har många ärr som vittnar om hårda tider. Han har hållit till i Stordalen, Timrå där han fått hjälp av en upphittare. Nu finns han hos oss i värmen.

Börje heter Charlie och får nu komma hem igen.