Scooby

scooby20160115Scooby är en uppskattningsvis drygt halvårsgammal hankatt som slog sig ner i ett stall i Hörningsholm på Alnö i somras, han var då bara en liten kille. Han är försiktig men låter sig klappas. Just nu sitter han i karantän och tycker att livet blev jättekonstigt plötsligt men han lär snart märka fördelarna av att ha det varmt och gott med mat och kel.