Britta

britta20160110Britta är en trevlig vuxen honkatt som i ett par månaders tid hållit till kring ett hus i Indal. Upphittaren har satt upp lappar och sökt ägaren utan framgång och nu finns hon hos oss.

Britta hette egentligen Smulan och har varit borta sedan i somras. Nu får hon komma hem igen.