✦ Nya regler from. 15 juni 2020 ✦

            Foto: Klein-Hubert/KimballStock

Nya föreskrifter för hund och katt är beslutade och träder i kraft den 15 juni. Den viktigaste förändringen är att kattägare som låter sina katter gå ute nu blir skyldiga att kastrera sin katt eller på att annat sätt hindra att katten förökar sig.

Djurskyddet Sverige har drivit detta krav under väldigt många år då vi ser att den okontrollerade reproduktionen tillsammans med avsaknad av krav på ID-märkning av katter är orsaken till att det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Vi har haft en representant i den arbetsgrupp på Jordbruksverket som tagit fram förslaget till nya föreskrifter och denna fråga har vi drivit mycket hårt i gruppen.

Det är en stor framgång för oss som organisation men framför allt för katterna att det nu blir krav på kastrering” säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige

Så här står det i de nya föreskrifterna:

Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

Allmänna råd till 6 kap. 2 §
Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.”

Målet med de nya reglerna är att:

– Stärka djurskyddet för hundar och katter.

– Särskilt höja kattens status i föreskrifterna.

– Anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen.

– Tydliggöra hundar och katters grundläggande behov.

– Tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kompetens.

– Underlätta för djurhållaren att följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

I närmare en femtedel av hushållen finns minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund. Det finns drygt 2 miljoner hundar och katter i Sverige. En stor del av svenska folket är berörda av de nya djurskyddsreglerna.
Här hittar du de nya föreskrifterna

————————–

Vi på Sundsvalls Djurhem följer och hänvisar till veterinärers råd om att katter ska kastreras när dom blivit minst 6 månader. Gamla skrönor lever kvar som att Innekatter ska ju bara vara inne så dom behöver man inte kastrera, men även innekatter kan smita ut och så är det samma visa igen med dräktiga honor och oönskade kattungar. Vi måste se till att antalet hemlösa katter minskar, vi måste ta vårat ansvar som kattägare, vi måste följa dom nya reglerna och vi måste göra allt vi kan för att höja kattens status ❤

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

(Texten ovan är delvis kopierad och redigerad från Djurskyddet Sverige)