Turbo från Granloholm

Honkatten Turbo försvann den 3 juni från sitt hem på Lysekilsvägen i västra Granloholm .

Har ni sett Turbo, kontakta Johan på 073-510 42 64