Pysen från Södra Berget/Sundsvall

Kastrerade och öronmärkt hankatten Pysen försvann den 25 maj från sitt hem på Mogatan nedanför slalombacken vid Södra Berget/Sundsvall.

Har ni sett Pysen, kontakta Lennart på 060-12 39 58