Tova från Bydalen

Kastrerade honkatten Tova försvann den 18 juli från sitt hem på Ljuslinsvägen i Bydalen.

Har ni sett Tova, kontakta Jesah på 073-028 48 44