Sacha från Hemmanet/Kvissleby

Kastrerade och öronmärkta hankatten Sacha försvann den 15 juni från sitt hem på Klippväggen 24.B i Hemmanet/Kvissleby.

Har ni sett Sacha, kontakta Stojco på 076-894 22 95