Busen från Tallnäs/Timrå

Kastrerade och öronmärkta hankatten Busen har försvunnit från sitt hem i Tallnäs/Timrå.

Har ni sett Busen, kontakta Carina på 070-248 77 51