Findus från Nolby

10-månaders hankatten Findus försvann den 11 februari på eftermiddagen från sitt hem på Gamla Vägen 8 i Nolby. Findus är inte id-märkt och familjen hann inte kastrera honom innan han försvann, tid hade bokats men fick ställas in. Han älskar att vara ute och kommer alltid hem men inte denna gång. Vid försvinnandet bar han ett glittrigt grönaktigt halsband.

Har ni sett Findus, kontakta Annelie på 070-555 97 35