Selma från Tunbyn

Kastrerade och chipmärkta honkatten Selma försvann 17 augusti från sitt hem på Krokforsvägen i Tunbyn. Selma brukar hålla sig runt familjens tomt och vill komma in flera gånger per dag, men har nu inte setts på drygt en vecka. Vid försvinnandet bar hon ett reflexhalsband.

Har ni sett Selma, kontakta Julia på 070-295 05 88