Tussilago från Kvissleby (försvunnen i Sundsvall)

OBS!
Tussilago har varit efterlyst i flera omgångar ända sedan han försvann.

* * *

Kastrerade, öronmärkta och chipmärkta hankatten Tussilago försvann 18/7 2019 från kattvakten i dennes hem på Nybrogatan 5 i Sundsvall. Tussilago hör hemma på Essviksvägen 1 i Kvissleby. Han är väldigt social och pratsjuk av sig.

Har ni sett Tussilago, kontakta Elin på 070-215 70 72