Molly från Stöde/Västerlo

Kastrerade, öronmärkta och chipmärkta honkatten Molly försvann 14 maj från sitt hem på Båtsmansvägen i Stöde/Västerlo.

Har ni sett Molly, kontakta Lina på 073-251 02 54