Folke från Edsgården/Timrå

Kastrerade och chipmärkta hankatten Folke försvann 28 maj från sitt hem på Svalvägen i Edsgården/Timrå.

Har ni sett Folke, kontakta Ann-Sofie på 073-804 34 95