Grå Tass från Kovland

Kastrerade och chipmärkta hankatten Grå Tass försvann 25 april från sitt hem i Rösåsen 140 i Kovland.

Har ni sett Grå Tass, kontakta Annica på 070-209 03 12