Chanel från Sidsjön

Kastrerade och chipmärkta honkatten Chanel försvann 28 april vid 22-tiden från sitt hem på Glimmervägen 9 i Sidsjön.

Har ni sett Chanel, kontakta Helena på 070-149 52 02