Misty från Sundsvall

Honkatten Misty försvann kvällen 23 april från sitt hem på Ekorrstigen i Sundsvall. Hon är knappt ett år, liten i kroppen och har aldrig gått från hemmet tidigare.

Har ni sett Misty, kontakta Maria på 070-272 01 65