Tussilago från Essvik (försvunnen i Sundsvall)

Kastrerade, öronmärkta och chipmärkta hankatten Tussilago försvann 18 juli från Nybrogatan 5 i Sundsvall. Tussilago hör egentligen hemma på Essviksvägen 1 men försvann från kattvakten via fönstret. Han är ett år och 2 månader och har öronmärkning; u457w

Har ni sett Tussilago, kontakta Elin på 070-215 70 72