Katt från Bredsand

Hankatten Katt försvann 18 juli på eftermiddagen från sitt hem på Tallvägen 24 i Bredsand.

Har ni sett Katt, kontakta Oliver på 076-769 63 43