Lisa från Indal

Kastrerade och öronmärkta honkatten Lisa försvann 8 juni från sitt hem i Indal.

Har ni sett Lisa, kontakta Elisabeth på 070-327 11 75