Ovechkin från Njurunda

Kastrerade hankatten Ovechkin
försvann 2 juni från sitt hem på Öringvägen 6 i Njurunda.

Har ni sett Ovechkin, kontakta Jessica på 073-800 55 67