Bubblan från Bergeforsen

Kastrerade honkatten Bubblan försvann 27 april från sitt hem på Lilldalsgatan i Bergeforsen. Hon är skygg mot andra människor så ser man henne bör man ta det varsamt.

Har ni sett Bubblan, kontakta Yvonne på 070-643 54 87