Wiisky från Granloholm

Chipmärkta hankatten Wiisky försvann 20 september från sitt hem på Haparandavägen i Granloholm. Han hade inga skador eller bandage när han försvann, bilden är från ett tidigare tillfälle.

Har ni sett Wiisky, kontakta Isabelle på 073-777 69 63