Hilf från Granlo

Kastrerade, öronmärkta och chipmärkta hankatten Hilf försvann 16 juli från sitt hem på Runstensvägen 7 i Granlo.

Har ni sett Hilf, kontakta Patrik på 072-226 51 92