Sigrid från Stöde

Öronmärkta honkatten Sigrid försvann 8 juni från sitt hem i Österlo, Stöde.

Har ni sett Sigrid, kontakta Ann-Louise på 073-063 20 14