Skogis från Matfors

Kastrerade och öronmärkta hankatten Skogis försvann 5 maj runt 18-tiden från sitt hem i Bergom 243 i Matfors.

Har ni sett Skogis, kontakta Irene på 070-371 65 85