Henry från Ållerviken, Kvissleby

2-åriga kastrerade och öronmärkta hankatten Henry försvann 31 mars från sitt hem på Killingskärsvägen 77 i Ållerviken, Kvissleby. Henry är korthårig tigrerad brun-svart tabby med Bengal-fläckiga inslag. Han lyssnar till sitt namn och 2 toners vissling. Örontatuering: U684C

Har ni sett Henry, kontakta Pia på 070-586 48 39