Sally från Västmark/Lucksta

Kastrerade och öronmärkta honkatten Sally försvann i mitten av oktober från sitt hem i Västmarken, Lucksta.

Har ni sett Sally, kontakta Jennie på 070-659 80 74