Astrid från Södermalm (Sundsvall)

Kastrerade och öronmärkta honkatten Astrid försvann 14 oktober från sitt hem på Majorsgatan 21 på Södermalm, Sundsvall. Astrid är 11 år och är en liten svart honkatt med gröna ögon. Hon är blyg för främlingar och rör sig ibland snabbt och oberäkneligt. Hon är mycket tillgiven och älskad av sin familj så dom vill gärna få hem sin älskade tjej igen.
 
Har ni sett Astrid, kontakta Gunnel på 070-750 21 22