Noa från Övre Bosvedjan

Kastrerade och öronmärkta honkatten Noa försvann 2 augusti från sitt hem på Duvhöksvägen i Övre Bosvedjan.

Har ni sett Noa, kontakta Håkan på 070-632 25 99