Cilla från Södermalm, Sundsvall

Kastrerade och öronmärkta honkatten Cilla försvann 10 juli från sitt hem på Kolonigatan på Södermalm, Sundsvall. Hon brukar alltid komma in i huset efter att ha varit ute en liten stund.

Har ni sett Cilla, kontakta Håkan på 070-641 39 71